Alimenty i prawo rodzinne

Alimenty i prawo rodzinne

Doradztwo prawne w zakresie obowiązku alimentacyjnego jest jedną z kategorii spraw świadczonych na rzecz Klientów przez Naszą Kancelarię Prawną. Prowadzimy  i doradzamy w zakresie świadczeń alimentacyjnych na każdym etapie w jakim znajduje się sprawa, np.:

 • Inicjujemy postępowanie o alimenty na dzieci;
 • Inicjujemy postępowanie o alimenty na rzecz małżonków;
 • Inicjujemy postępowanie o alimenty na rzecz osób uprawnionych do ubiegania się o alimenty od dzieci na rzecz rodziców;
 • Doradztwo prawne oraz sporządzanie pism procesowych w zakresie prowadzonego postępowania o alimenty;
 • Negocjacje w zakresie obowiązku alimentacyjnego i wysokość alimentów;
 • Podwyższenie alimentów;
 • Zmniejszenie wysokości alimentów;
 • Umorzenie alimentów, jeżeli zachodzą przesłanki procesowe;
 • Ustalenie rzeczywistych potrzeb dla osoby, na rzecz której są lub mają być orzeczone alimenty.

Oprócz spraw z zakresu alimentacji, Nasza Kancelaria Prawna prowadzi doradztwo z zakresu prawa rodzinnego, w tym o:

 • Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite;
 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • Ustanowienie wzajemnych kontaktów między małoletnimi dziećmi a ich prawnymi opiekunami;
 • Ustalenie miejsca pobytu małoletniego;
 • Pomoc w postępowaniach z ustawy o nieletnich w przypadku popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego.

Postepowanie alimentacyjne należy do trudnych postępowań z racji np. ustalenia miejsca gdzie przebywa, zamieszkuje lub jest zameldowany zobowiązany do płacenia alimentów.

Również sprawa ustalenia rzeczywistych możliwości finansowych zobowiązanego do płacenia alimentów nie należy do łatwych z racji zaniżania wysokości osiąganych dochodów przez zobowiązanego. Wysokość osiąganych dochodów ma bezpośredni wpływ na wysokość alimentów, o jakie może ubiegać się uprawniony do alimentacji.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •